Fotografia i film w okresie Młodej Polski

  • Fotografia była stosunkowo często wykorzystywana.
  • Artyści zdjęciami zastępowali szkicowane w formie notatek rzeźby czy inne obiekty.
  • Fotografie były często przedmiotem analiz utrwalonego ruchu.
  • Zdjęcia stały się przedmiotem nietypowych ujęć rzeczywistości.
  • Ani fotografia, ani film nie były traktowane jako odrębne dziedziny.
  • Nawet nie chciano im przyznać nazwy sztuka.