Fragmentaryzm

Tendencja w literaturze włoskiej, pojawiła się około 1920 roku, wśród pisarzy skupionych wokół czasopisma „Głos”, przedstawiciele to:

  • Giuseppe Ungaretti (1888-1970), włoski poeta, pod wpływem francuskich symbolistów i futurystów, przedstawiciel hermetyzmu, kierunku podporządkowującemu wartości znaczeniowe słów walorom formalnym i dźwiękowym,
  • Vincenzo Cardarelli (1887-1959),  włoski poeta i krytyk literacki, jeden z założycieli czasopisma „La Ronda”, dążył do klasycznej czystości formy wierszy.

Twórcy odrzucali złożone formy narracyjne, ekspresję uznając za istotne eksponowanie jakiego fragmentu dzieła literackiego, fragmentaryzm wykorzystywano do przekazywania treści filozoficznych i programowych.