Francuskie

Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje unikać trudności.