Francuskie

Gdy diabeł się zestarzeje, chce zostać mnichem.