Francuskie

Kamień, który się toczy, nie obrasta mchem.