Francuskie

Kobieta z niczego zrobi kapelusz, sałatkę i scenę małżeńską.