Frenezja romantyczna

 • Cecha charakterystyczna jednego z nurtów literackich romantyzmu.
 • Odnosi się do tzw. Literatury szalonej.
 • Polega na wprowadzaniu do utworu motywów:
  • zbrodni,
  • okrucieństwa,
  • obłędu,
  • opisu skrajnych stanów emocjonalnych.
 • Bohaterowie  działają niezgodnie z normami społecznymi i moralnymi.
 • Poddają się się i zawierzają tajemniczym ciemnym mocom.