Fresk „Kazanie do ptaków”

  • Datowany jest na koniec XIII wieku.
  • Podziwiać go można w kościele św. Franciszka z Asyżu.
  • Przedstawia cudowne zdarzenie, kiedy święty rozmawia z ptakami.
  • W centralnej części oglądamy ptaki zwrócone w stronę świętego.
  • W lewej części sytuowany jest św. Franciszek i towarzyszący mu zakonnik.
  • Z prawej strony w kierunku Franciszka pochyla się drzewo.
  • Na dalszym planie mamy rozległy pejzaż oraz niebo.
  • Z obrazu bije nastrój powagi i spokoju.