Funkcjonalizm

Funkcjonalizm, kierunek we współczesnej architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej, według którego funkcja zaspokajania potrzeb człowieka jest nadrzędna  w odniesieniu do konstrukcji, materiału czy estetyki. Charakterystyczna dla niego jest tzw. idea czystej architektury, wolnej od subiektywizmu projektanta.