Futurystyczny teatr

Futurystyczny teatr to teatr łączący poezję z plastyką, stworzony przez twórców futuryzmu, główni jego twórcy i ich dzieła to:

  • Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), włoski ideolog, poeta, wydawca, teoretyk futuryzmu”Teatr Music-Hallu”, „Teatr futurystyczny”, „Teatr Zaskoczenia”,
  • Enrico Prampolini (1894 – 1956), włoski malarz, rzeźbiarz i scenograf, „Scenografia futurystyczna”,
  • Fedele Azariego (1895-1930), włoski malarz, „Futurystyczny teatr powietrzny”
  • Tytus Czyżewski (1880-1945), polski malarz, poeta, krytyk sztuki, teoretyk formizmu.
  • Bruno Jasieński (1901-1938), polski poeta, prozaik i dramaturg z  tzw. wyklętych, współtwórca polskiego futuryzmu, autor manifestów futurystycznych, „Manifest w sprawie poezji futurystycznej”, „Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia”.