Fyllis [mitologia]

  • Córka króla Tracji.
  • Zakochana w Demofoncie (lub jego bracie Akamasie, synu Tezeusza).
  • Demofon(t) wracając z Troi, gdzie z bratem wyzwolił swoją babkę Ajtrę z niewoli, zatrzymał się w królestwie Fyllis, podbił jej serce i obiecał małżeństwo po powrocie z Aten, dokąd miał się udać, by załatwić swoje sprawy.
  • Kiedy minął wyznaczony termin powrotu ukochanego, Fyllis powiesiła się z tęsknoty.
  • Po śmierci została zamieniona w suche drzewo migdałowe.
  • Drzewo ożyło, kiedy Demofon(t) przybył, by je uścisnąć.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły