Galopem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
galopem przysłówek Pędził galopem (galop – szybki bieg).