Gatunki literackie [kilka uwag]

 • Nie obowiązuje jeden kanon gatunków literackich.
 • Spotkać można kilka klasyfikacji.
 • Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do rodzajów – gatunki zmieniały się, choć w zróżnicowanym stopniu.
 • Gatunek literacki to pewna grupa cech w budowie utworu, dzięki którym można go zaliczyć do określonej grupy.
 • Wśród nich wskazuje się:
  • określoną budowę utworu,
  • rozpoznawalność określonych cech gatunkowych przez czytelników,
  • zmienność w zależności od konwencji.
 • Każda epoka ma przypisane niejako gatunki, tak jak i prądy literackie, ktore preferują określone gatunkowo utwory.
 • Niektóre z form  znikają, inne ponoiwnie zyskują popularność.