Gdzie mieszka zając?

Na lekcji przyrody nauczycielka, w nawiązaniu do sprawdzianu i wielu błędnych odpowiedzi na ten temat, zadaje pytanie, gdzie mieszka zając. Jeden z uczniów zgłasza się do odpowiedzi z dumą odpowiada „na ulicy Seminaryjnej”  (ulica w Kielcach). Okazało się, że chłopiec ma kolegę, który nazywa się Zając i mieszka właśnie na tej ulicy.