Gęganie

Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać umieją.