Gerwazy i Protazy

Gerwazy i Protazy mieli się ku sobie, najwięcej na ławce pod oknem.