Głąb

Grotołaz wlazł w głąb, a potem wylazł z tego głąbu.