Głęboka myśl

„Cosinus x równa się cosinus x” – no głębokie to.