Głoska a litera

Głoska – najmniejszy, dający się wyodrębnić słuchowo dźwięk mowy, najmniejsza, wymawiana część wyrazu.

Głoski tworzą sylaby, których ośrodkiem jest samogłoska.

Litera to znak graficzny oznaczający głoskę, napisany, drukowany.

Zespół liter to alfabet.

Polski alfabet to 32 litery.

W języku polskim:

  • jednej głosce odpowiada jedna litera, np. mama, głosce m, odpowiada litera m,
  • jednej głosce odpowiadają dwie litery, np. szafa – głosce „sz” odpowiadają litery s,z,
  • jednej głosce odpowiadają trzy litery,  np. dziewczyna, głosce dź odpowiadają litery d, z, i,
  • jedna litera odpowiada dwóm głoskom, np. dąb, literze ą, odpowiadają głoski o,m,
  • litera „i” może oznaczać:
  • samogłoskę (przed spółgłoską lub na końcu wyrazu, np. tata,
  • zmiękczenie poprzedzającej ją samogłoski (przed samogłoską), np. siostra,
  • samogłoskę „j”, np. magia,
  •  litera u oznacza nieraz spółgłoskę (ł), np. autentyk.