Gniewać się [wyrazy przeciwstawne]

  • Gniewać się, żyć z kimś w niezgodzie, mieć do siebie wzajemną urazę, żal.
  • Przeciwstawne:
    • godzić się,
    • jednać się.