Gniewny [wyrazy przeciwstawne]

  • Gniewny, wyrażający gniew, wywołany gniewem, zagniewany, rozdrażniony.
  • Przeciwstawne:
    • zgodny,
    • opanowany,
    • przyjazny,
    • spokojny.