Gość

Często spotykamy Soplicę z „Pana Tadeusza” w sklepie monopolowym.