Gospodarny [wyrazy przeciwstawne]

  • Gospodarny, dobrze gospodarujący, zarządzający, oszczędny, zapobiegliwy.
  • Przeciwstawne|:
    • rozrzutny,
    • niegospodarny.