Gotthelf Jeremias

Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami (Jeremias Gotthelf).