Grafika w zwierciadle informacji

  • Wskazywana jako ważny dział sztuk plastycznych.
  • Jej podstawę stanowi rysunek.
  • Twórca żłobi ją w płycie z metalu, drewna i  innych materiałów.
  • Pokrywa wyrzeźbioną płytę farbą..
  • Powala rysunek na tkaninie lub papierze.

Grafika wyraża się poprzez:

  • rysunek (surowy, uproszczony, szczegółowy, subtelny),
  • linie i kreski (zdecydowane, delikatne, proste, tworzące światłocień),
  • perspektywę (podkreślającą  głębię, sposób rozmieszczenia elementów, dającą złudzenia optyczne),
  • kompozycję (ułatwiającą zrozumieć układ elementów, statyczną, dynamiczną, uporządkowaną, chaotyczną).