Gramatyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Gramatyczny, zgodny z zasadami gramatyki, poprawny, prawidłowy.
  • Przeciwstawne:
    • niegramatyczny,
    • nieprawidłowy,
    • niewłaściwy,
    • niepoprawny.