Grochola Katarzyna

Państwo, które nie dba o nauczycieli i lekarzy, może już się zlikwidować (Katarzyna Grochola).