Groźny [wyrazy przeciwstawne]

  • Groźny, niebezpieczny, budzący grozę, szkodliwy.
  • Przeciwstawne:
    • niegroźny,
    • bezpieczny,
    • łagodny,
    • potulny.