Grzebanie

  Bezskutecznie zawodnicy „grzebali” w powietrzu (siatkówka mężczyzn).