Hamować [wyrazy przeciwstawne]

  • Hamować, zwalniać, zatrzymywać się, zmniejszać prędkość, przeszkadzać, wstrzymywać.
  • Przeciwstawne:
    • przyspieszać,
    • napędzać,
    • rozbudzać,
    • wzbudzać.