Haniebny [wyrazy przeciwstawne]

  • Haniebny, niosący hańbę, ujmę, sromotny, niecny, nikczemny.
  • Przeciwstawne:
  • chwalebny,
  • chlubny,
  • zaszczytny.