Hardo [synonimy]

  • Wyniośle.
  • Dumnie.
  • Butnie.
  • Pyszałkowato.
  • Niegrzecznie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]