Hardzieć [synonimy]

  • Rozzuchwalać się.
  • Stawiać się.
  • Stawać się zuchwałym.
  • Chwalić się.
  • Rozbałamucić się.
  • Twardnieć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]