Harmonijny [wyrazy przeciwstawne]

  • Harmonijny, oparty na właściwych proporcjach, przyjemnie brzmiący, zgrany, zharmonizowany, zgodny.
  • Przeciwstawne:
    • nieharmonijny,
    • rażący,
    • nieproporcjonalny,
    • niepoprawny.