Hebe [mitologia]

  • Personifikacja Młodości i Wdzięku.
  • Utożsamiana przez Rzymian z boginią Juventus.
  • Była córką Zeusa i Hery, szafarką wiecznej młodości wśród bogów, którym podawała nektar aż do czasu, gdy zastąpił ją w tym Ganimedes.
  • Poślubiła Heraklesa po jego apoteozie i wstąpieniu na Olimp.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły