Hemafrodyta

Grecką boginią piękności była Hermafrodyta.

 

*Hermafrodytyzm, inaczej obojnactwo, dwupłciowość, obupłciowość, androgynia