Heraklidzi [mitologia]

  • Potomkowie Heraklesa i Dejaniry.
  • Po wielu próbach i niepowodzeniach, a także klęskach wojennych dopiero czwarte pokolenie po Heraklesie zdołało powrócić na Peloponez, czyli do ojczystego kraju ich praojca.
  • Opanowali tu tylko trzy krainy: Argolidę, Mesenię i Lakonię.
  • „Powrót Heraklidów” Grecy odnosili do inwazji plemienia Dorów na Peloponez.
  • Sami Dorowie również utrzymywali, że ich królowie są potomkami Heraklesa.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły