Herbert George

Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli (George Herbert).