Hermes [mitologia]

 • Jeden 12 wielkich bogów olimpijskich.
 • Boski herod, syn Zeusa i Mai, córki Atlasa.
 • Urodził się w grocie u stóp góry Kyllene w Arkadii, dlatego w tej  krainie cieszył się wielkim kultem.
 • Wg legendy opuścił kołyskę w dniu urodzenia, ukradł woły Apollinowi i zrobił lire ze skorupy żółwia, która ofiarował Apollinowi jako rekompensatę za jego woły.
 • Synami HERMESA BYLI:
  • Autolykos,
  • Eurytos,
  • Kefalos.
 • Imię jego wywodzi się od od słowa „herma”, co oznacza stos kamieni, wskazujący granice własności.
 • Hermes był bogiem dróg i granic, boskim posłańcem, przewodnikiem dusz zmarłych do Krainy Podziemi.
 • Był także bogiem snów i marzeń sennych.
 • Jego cechy to spryt i zręczność, był więc tez patronem szczęśliwego trafu, szczególnie w sprawach pieniężnych.
 • Opiekował się także podróżnymi, kupcami i złodziejami.
 • Uchodził za wynalazcę ćwiczeń gimnastycznych, jego posągi ustawiano więc w palestrach i gimnazjonach.
 • W wielu częściach Grecji uważany za boga pasterzy i płodności trzód.
 • Przypisuje mu się wiele  doniosłych czynów, np.
  • w czasie gigantomachii zabił jednego z gigantów,
  • uratował Aresa uwięzionego przez Aloadów,
  • podarował Nefele, matce Friksosa i Helle – barana o złotym runie,
  • Dał Amfionowi lirę,
  • Heraklesowi podarował miecz,
  • Perseusz zyskał skrzydła u nóg,
  • dwa razy uratował Odyseusza,
  • Zabił stuokiego Argosa, ktory pilnował Io,
  • pomógł Dionizosowi  ukryć się przed zemst Hery.
 • Rzymianie utożsamiali go z Merkurym.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły