Hezjona [mitologia]

  • Królewna trojańska.
  • Córka króla Laomedonta, siostra Priama.
  • Została przykuta do skały i oddana na pożarcie potworowi morskiemu.
  • Była to kara Posejdona na Laomedoncie,  ktory odmówił Posejdonowi i Apollinowi zapłaty za wybudowanie murów Troi.
  • Herakles zabił potwora w zamian za konie Laomedonta, ten jednak ponownie złamał obietnicę.
  • Po kilku latach do Troi przybył Herakles na czele wojska, zabił zdradzieckiego króla, a rękę Hezjony oddał Telamonowi.

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły