Hinduskie

Na tym świecie jeden stojąc upada, a drugi upadłszy powstaje.