Hinduskie

Kobieta jest jak cień, jeśli ją gonisz, ucieka, jeśli uciekasz, goni cię.