Hiperbola

  • Hiperbola – środek artystyczny.
  • Przesadnia, wyolbrzymienie, chwyt stylistyczny, opisanie, przedstawienie zjawiska, przedmiotu, czynności, w sposób nieukrywanie przesadny, wyolbrzymiony, przejaskrawiony, podnoszący rangę i znaczenie zjawiska.
  • Jej celem jest wzmocnienie wrażenia odbiorcy.
  • Przeciwstawieniem hiperboli jest litota.