Hiperkatalaksa

  • Zdarza sie w stopach zakończonych sylabą akcentowaną , tj. w w jambie i anapeście.
  • Hiperkatalaksa to rozszerzenie ostatniej stopy wersu lub członu wersowego o jedna sylabę nieakcentowane, np. pięciostopowiec jambiczny.