Hipokrytka

Podstolina  zerwała z Rejentem, bo chciała się przespać z Wacławem.