Hipotaksa

  • Uporządkowanie, związek składniowy wyrazów, ich grup lub zdań, w których jeden jest nadrzędny (główny), a drugi podrzędny.
  • W wypowiedzeniu zdanie podrzędne, podporządkowane nadrzędnemu, może być  równocześnie nadrzędne względem innego.