Historia kamienicy przy ulicy Żeromskiego 30 w Kielcach

Obecna ulica Żeromskiego (onegdaj Szeroka) była kiedyś miejscem peryferyjnym, ale od poczatku XX wieku zaczęła zyskiwać na znaczeniu, kiedy to notable rosyjscy, rezydujący w Kielcach, zaczęli kupować na niej działki i budować swe domy. Taki urok, mimo upływu lat, posiada kamienica, pod numerem 30. Wystawił ja rosyjski oficer Iwan Archipow, tuż na poczatku ubiegłego stulecia. Późniejszymi właścicielami (od 1914 roku) stali się bracia Janiszewscy, Czesław i Andrzej, synowie kieleckiego rejenta Wacława Janiszewskiego. Fronton tego okazałego wykonano częściowo z cegły klinkierowej, okna ozdobiono otynkowanymi obramieniami, z zdobionymi naczółkami, są też kolumny. W  budynku mieści się 6 wielkich metrażowo mieszkań, każde z nich posiada wejście główne z klatki schodowej, kiedyś prowadziły do nich także, od strony podwórza, schody dla służby.

Ciekawie  i szerzej opisuje to miejsce historyk sztuki Anna Adamczyk, Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc, cz. 2, lata 1895–1918, „Studia Muzealno-Historyczne 2011, 3, 205-236.