Głaz upamiętniający wydarzenie z czasów potopu szwedzkiego [Ćmielów]

  Na terenie przyległym do Fabryka Porcelany AS w Ćmielowie stoi głaz upamiętniający ważne dla miasta wydarzenie historyczne.  To w tym miejscu, w czasie potopu szwedzkiego, w kwietniu 1657 roku doszło do spotkania księcia  Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego z królem szwedzkim Karolem X Gustawem. Na pomniku znalazła się informacja o tym wydarzeniu w języku polskim i angielskim.