Hojny

Bolesław Krzywousty w swoim testamencie dał kawałek ziemi także swojej żonie Salmonelli.