Holden

 • Bohater powieści „Buszujący w zbożu”,
 • ma 17 lat i mieszka w Nowym Jorku,
 • szczupły, wysoki,
 • ojciec jest prawnikiem, mama zajmuje się domem,
 • ma starszego brata i młodsza siostrę,
 • jeden brat zmarł na białaczkę,
 • kocha rodzinę, uczuciowy,
 • uczył się już w kilku szkołach, ale go wyrzucano z powodu ocen niedostatecznych,
 • zachorował na gruźlicę i przebywa w szpitalu,
 • tam snuje swoją opowieść,
 • mimo 17 lat jest częściowo siwy, nie wiadomo dlaczego,
 • pali papierosy,
 • jest wrażliwy, pogardza materializmem i hipokryzją,
 • marzyciel i idealista,
 • nierozumiany przez najbliższych,
 • ma dobry kontakt z dziećmi, siostrą,
 • oczytany, dobrze radzi sobie z angielskim,
 • świetny gawędziarz, obiektywny wobec siebie,
 • elokwentny, koleżeński,
 • oryginalny młody człowiek, choć nie chce mu się uczyć,
 • wyalienowany, nieraz lekkomyślny, egzaltowany, zagubiony.